CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL

Club Hoquei i Patinatge Artístisc CADÍ


Us convoquem a la reunió d’Assemblea General Ordinària del Club Hoquei i Patinatge Artístic Cadí
a celebrar el dimecres dia 19 de Novembre a les 21’00 hores en primera convocatòria
i a les 21’30 hores en segona, al Centre Cívic el passeig, amb el següent ordre del dia:


1er. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de l'assemblea anterior.
2n. Balanç econòmic de la temporada anterior.
3er. Pressupost de la temporada actual.
4rt. Informe del President del club.
5è. Valoració i funcionament de les dues seccions: Hoquei i Patinatge.
6è. Torn de precs i preguntes.


Degut a l’ importància dels temes a tractar, preguem l’assistència de tots els socis.

Salutacions

La Junta
La Seu d’Urgell, 24 de Setembre de 2014